Đậu Phụ Chiên Đông Lạnh (2 miếng) 冷凍厚揚げ(2個入り)

Price
10,000 vnd
Inventory
On Hand : Available