ĐĨA GỐM CHI 陶器チーのお皿

330,000 vnd

ĐĨA GỐM CHI 陶器チーのお皿

330,000 vnd

đĩa GC: GD-ĐC1 お皿

185,000 vnd

đĩa GC: GD-DC1お皿

170,000 vnd

BÁT TO GC (GD-B5)

175,000 vnd

BÁT GC -B6 ( GD-B6)

230,000 vnd

BÁT GC-B4 (GD-B4)

160,000 vnd

CỐC GỐM CHI (GD-CO3B)ゴムチーのコップ

150,000 vnd

CỐC GỐM CHI (GD-CO2) ゴムチーのコップ

99,000 vnd

CỐC GỐM CHI (GD-C04A) ゴムチーのコップ

165,000 vnd

Bát Tràng - Quýt bé バッチャン焼

35,000 vnd

Bát Tràng - Cẩm tú màu ( BT-220k-15)

220,000 vnd

GỐM CHI- LỌ HOA (GTT-L2) 花瓶

165,000 vnd

Bát bằng xanh sóng O17

175,000 vnd

Bát cắt hoa 6 cánh

175,000 vnd

Bát yên gấm xanh

168,000 vnd

Lọ cẩm tú đen hoa nhỏ

325,000 vnd

Lọ cẩm tú đen hoa

450,000 vnd

Lọ dẹt khắc hoa

182,000 vnd

Ca NS số 2 giọt nắng LC Home

92,000 vnd

Đĩa 05 lá O20 LC Home

230,000 vnd

Đốt hương liệu trổ lá LC Home

230,000 vnd

Bát cơm vạch trắng LC Home

81,000 vnd

Gác đũa vẽ LC Home

35,000 vnd

Tô sâm cúc sen đỏ đen

189,000 vnd

Bát mắm sen đỏ đen

31,000 vnd

Cốc ML hoa mới

70,000 vnd

Cốc vuốt gấm xanh

63,000 vnd

Bát cơm S5 hoa mới

52,000 vnd

Bát cơm hoa cúc đỏ đen

42,000 vnd

Đĩa cúc đỏ đen O14

56,000 vnd

Đĩa muối cá đỏ

42,000 vnd

Tô sen đỏ đen vừa

112,000 vnd

Bát cơm hoa cúc

105,000 vnd

Tô sen đen

175,000 vnd

Đĩa cá đỏ đen

70,000 vnd

Chén sa kê cá

28,000 vnd

Bát mắm tam giác cá đỏ đen

49,000 vnd

Khay chữ nhật cúc sen

196,000 vnd

Chén sa kê hoa

25,000 vnd

Ấm cafe

182,000 vnd

Set cốc AC4 hoa mới

105,000 vnd

Đĩa muối cá đen

35,000 vnd

Bát rổ mây bé

91,000 vnd

Đĩa vuông vát

42,000 vnd

Đĩa cúc đỏ đen

49,000 vnd

Khay vuông sen đỏ đen

112,000 vnd

Ấm nắp

154,000 vnd

Khay vuông nhỏ

91,000 vnd

Đĩa hoa lá

105,000 vnd

Đĩa thuyền

91,000 vnd

Bát côn to

95,000 vnd

Đĩa muối thị trắng

35,000 vnd

Thìa cafe hoa

24,000 vnd

Bát côn

63,000 vnd

Bát vuông

70,000 vnd

Chén mini

11,000 vnd

Bát giọt lệ

70,000 vnd

Bát mắm nơ đỏ

35,000 vnd

Cốc hoa tầm xuân

98,000 vnd

Bát mắm cá đen

35,000 vnd

Hộp quýt to

42,000 vnd

Bát mắm pd

30,000 vnd

Bát mắm cá đỏ đen

42,000 vnd

Thìa cơm hoa lá

39,000 vnd

ĐÃI GỐM CHI

185,000 vnd

ĐĨA GỐM CHI

330,000 vnd

ĐĨA GỐM CHI

330,000 vnd

CỐC GỐM CHI

85,000 vnd

GỐM CHI- LỌ TINH DẦU

230,000 vnd

Bát Tràng - Cốc xanh sóng

63,000 vnd

Bát Tràng - Tô S3

110,000 vnd

Bát Tràng - Tô S2

160,000 vnd

Bát Tràng - Tô S1

160,000 vnd

Bát Tràng - Đĩa pd

140,000 vnd

Bát Tràng - Đĩa CKX

165,000 vnd

Bát Tràng - Đĩa sâu đuôi công

175,000 vnd

Bát Tràng - Đĩa sâu s18

165,000 vnd

Bát Tràng - Bát mắm

90,000 vnd

Bát Tràng - Chén sake

25,000 vnd

Bát Tràng - Bát mắm cá đỏ đen

50,000 vnd

Bát Tràng - Ấm s6 cá đỏ đen

30,000 vnd

Bát Tràng - Ấm s8 cá đen

35,000 vnd

Bát Tràng - Ấm cá đỏ

42,000 vnd

Bát Tràng - Cốc sen

50,000 vnd

Bát Tràng - Cốc cá đen nhọn

65,000 vnd

Bát Tràng - Cốc nhọn

70,000 vnd

Bát Tràng - Cốc múi

50,000 vnd

Bát Tràng - Cốc cá đỏ đen

65,000 vnd

Bát Tràng - Khay chữ nhật s4

100,000 vnd

Bát Tràng - Set cốc chóe đĩa thìa

120,000 vnd

Bát Tràng - Bát nhọn

65,000 vnd

Bát Tràng - Bát nhọn cúc đỏ lá xanh

77,000 vnd

Bát Tràng - Khay cúc đỏ lá xanh

25,000 vnd

Bát Tràng - Ấm

154,000 vnd

Bát Tràng - Bát mắm

28,000 vnd

Bát Tràng - Cua bé

112,000 vnd

Bát Tràng - BC cúc cổ

51,000 vnd

Bát Tràng - BC lê

40,000 vnd

Bát Tràng - Thìa chin su

20,000 vnd

Bát Tràng - BC B7 Bé

50,000 vnd

Bát Tràng - BC B7 Cá

52,000 vnd

Bát Tràng - Bát cắt

126,000 vnd

Bát Tràng - Cẩm tú màu đen

322,000 vnd

Bát Tràng - Set đĩa cốc nhọn thìa HM

126,000 vnd

Bát Tràng - Hộp nắp cá & chuồn chuồn

182,000 vnd

Bát Tràng - Hộp kệ đồ

196,000 vnd

Bát Tràng - Khay chữ nhật S4

182,000 vnd

Bát Tràng - Khay chữ nhật HM

180,000 vnd

Bát Tràng - Đĩa bát giác

91,000 vnd

Bát Tràng - Muôi canh

126,000 vnd

Bát Tràng - Chum

50,000 vnd

Bát Tràng - Gác đũa cổ

15,000 vnd

Bát Tràng - Thìa cafe

23,000 vnd

Bát Tràng - Kê đũa

30,000 vnd

Bát Tràng - Thìa cơm

32,000 vnd

Bát 17

195,000 vnd

Bát không chân vuốt M QD

156,000 vnd

Bát cơm GN&QD

78,000 vnd

Bát cơm cá PD

91,000 vnd

Bát chấm vẽ ô nhỏ

78,000 vnd

Bát chấm vẽ ô to

105,000 vnd

Bát siêu PD&QD

65,000 vnd

Bát vuông 12 cá

117,000 vnd

Bát vuông 14 cá

130,000 vnd

Bát siêu thuyền

78,000 vnd

Đĩa CN S3 cá

143,000 vnd

Đĩa CN S3 GN và QD

143,000 vnd

Đĩa vuông 14 GN

130,000 vnd

Đĩa 20 méo que diêm

195,000 vnd

Đĩa 23

182,000 vnd

Bát ô nhỏ

80,000 vnd

Đãi giọt nước sóng

180,000 vnd

Chén chấm bi

55,000 vnd

Bát xanh ngọc cá

100,000 vnd

Bát 5 cánh

120,000 vnd

Bát Tràng - Đĩa nâu cá

150,000 vnd

Đĩa vuông hoa xanh

130,000 vnd

Bát Tràng - Ấm hoa đỏ

400,000 vnd

Bát Tràng - Bát tròn giọt nước to

230,000 vnd

Đĩa giọt nước to

220,000 vnd

Đĩa cá tròn vừa

160,000 vnd

Bát Tràng - Đĩa chén

65,000 vnd

Đĩa cá tròn nhỏ

80,000 vnd

Đĩa vuông cá

160,000 vnd

Đĩa giọt nước sóng

180,000 vnd

Đĩa giọt nước bé

180,000 vnd

Bát 3 màu

75,000 vnd

Bát to hoa xanh

170,000 vnd

Chén

65,000 vnd

Bát cá vuông

140,000 vnd

Đĩa hoa xanh dài to

190,000 vnd

Ấm

450,000 vnd

Bát xanh ngọc to

170,000 vnd

Đĩa hoa xanh dài nhỏ

150,000 vnd

Thìa hoa

27,000 vnd

Gác đũa hình cá

15,000 vnd

ĐĨA VUÔNG

120,000 vnd

ĐĨA THUYÊN LC

141,000 vnd

BÁT DẸT

145,000 vnd

BAT HOA D16

185,000 vnd

ĐĨA LÁ TRẦU S2

180,000 vnd

ĐĨA LÁ TRẦU S1

130,000 vnd

ĐĨA TRÒN TO

210,000 vnd

ĐĨA CN S2

135,000 vnd

ĐĨA CN S3

210,000 vnd

THÌA NHỎ

45,000 vnd

DIA 2 LA

88,000 vnd

CỐC HANAMI

88,000 vnd

BAT CHUON CHUON

58,000 vnd

BÁT CHẤM CHUỒN CHUỒN 2

68,000 vnd

BÁT MÀU XANH HỒNG

68,000 vnd

BÁT CHÂM BI

88,000 vnd

GD-CO3

0 vnd

THỐ CƠM LC

135,000 vnd

BAT TO 1 LC

110,000 vnd

BAT TO HỌA XANH

150,000 vnd

BÁT CƠM CÁ NHỎ

85,000 vnd

BÁT CHẤM NHỎ LC

55,000 vnd

BÁT CÁ NHỎ LC

81,000 vnd

CHÉN , ĐĨA TRÀ LC HOME

60,000 vnd

ẤM TRÀ LC HOME

450,000 vnd

THÌA PHỞ

68,000 vnd

BÁT TO CÁ,CHẤM BI

230,000 vnd

BÁT TO CHẤM BI LC HOME

184,000 vnd

ĐĨA HOA ĐỎ LC HOME

184,000 vnd

ĐĨA THUYỀN LC HOME

230,000 vnd

BÁT GC

80,000 vnd

ĐĨA CG

245,000 vnd

CỐC NHỎ GC

60,000 vnd

ĐĨA CHẤM GC

55,000 vnd

SAO ,SÒ BIỂN

75,000 vnd

CÁ GC

50,000 vnd

ÂU GC

390,000 vnd

bát chấm bi

69,000 vnd

bát hoa đỏ

81,000 vnd

bát hoa xanh

81,000 vnd

bát dẹt hoa đỏ

127,000 vnd

bát mì cá đỏ

150,000 vnd

đĩa cá to

149,000 vnd

đĩa cá nhỏ

92,000 vnd

bát non viền xanh 1 cá

104,000 vnd

đĩa to viền đỏ 4 cá

126,500 vnd

đĩa vuông

161,000 vnd

bát to KC

145,000 vnd

đĩa CN S2- LC Home

184,000 vnd

đĩa giọt nước LC Home

45,000 vnd

chén giọt nước LC Home

45,000 vnd

Cốc cao LC Home

104,000 vnd

ấm trà giọt nước LC Home

350,000 vnd

bình trà GC: GD-A2

550,000 vnd

chén GC

45,000 vnd

cốc GC

135,000 vnd

cốc GC nhỡ

80,000 vnd

cốc GC nhỏ

80,000 vnd

Tim gia vị

58,000 vnd

Thìa cơm cong

58,000 vnd

Gác đũa

38,000 vnd

Lọ GC: GTT-L5B

490,000 vnd

Lọ GC: GTT-L6

750,000 vnd

Bát GC

205,000 vnd

Đĩa GC: GD-D6B

215,000 vnd

Bát dẹt gốm chi GD - B5

175,000 vnd

Bát gốm chi GD - B4

145,000 vnd

Cốc gốm chi

150,000 vnd

Cốc chiết gốm chi

150,000 vnd