Golden farm - Blueberry Concentrate

79,000 vnd

Golden farm - Aloe Vera Concentrate

58,000 vnd

Golden farm - Passion fruit Concentrate

59,000 vnd

Golden Farm - Strawberry Concentrate

56,000 vnd

Golden farm - Mango concentrate

56,000 vnd

Mật ong chanh đào 450g

115,000 vnd

Phấn hoa Vinabee

110,000 vnd

Vinabee - Forest Flower honey 260g

58,000 vnd

Vinabee - Royal Jelly honey 260g

58,000 vnd

Vinabee - Multi Flower honey 260g

58,000 vnd

Quản bạ mint Honey 180ml

125,000 vnd

Viri - An Lạc honey 100ml

70,000 vnd

Viri - An lạc Honey 300ml

140,000 vnd

サトウキビの糖蜜 Mật mía ông chính

56,000 vnd

Mứt chanh dây đậu khấu

78,000 vnd

Mứt xoài gừng

78,000 vnd

Mứt dứa quế

78,000 vnd

Mứt ổi sả

78,000 vnd

Mứt cam 220g

78,000 vnd

Peanut Butter 28g

25,000 vnd

Peanut Butter Smooth 180g

85,000 vnd

Peanut butter Crunchy 180g

85,000 vnd

Quản bạ Mint Honey 500ml

293,000 vnd

Quản bạ Mint Honey 350ml

205,000 vnd

Quản Bạ mint Honey 50ml

47,000 vnd

Viri - Vinh Hoa Honey 350gr

220,000 vnd

Golden farm - Passion fruit concentrate ( không hạt )

68,000 vnd

Golden farm - Blackberry Concentrate

56,000 vnd

Le Fruit - Mulberry Jelly 225g

45,000 vnd

Le fruit - Blossom honey 30g

15,000 vnd

Le Fruit - Mulberry Jelly 30g

15,000 vnd

Le fruit - Blossom Honey 225g

54,000 vnd

Mứt dâu Bonne Maman

15,000 vnd

Mứt cam Bonne Maman

15,000 vnd

Le fruit - KumQuat Marmalade 30g

15,000 vnd

Le fruit - Orange Marmalade 30g

15,000 vnd

Le fruit - Strawberry Jam 30g

15,000 vnd

Le fruit - Orange Marmalade 225g

45,000 vnd

Le fruit - Strawberry Jam 225g

45,000 vnd

Le fruit - KumQuat Marmalade 225g

45,000 vnd