W. Ớt Chuông Xanh パプリカ Green 250gr

25,000 vnd

W. Ngưu Bàng Gobo 400gr

60,000 vnd

W. Ca chua bi 300gr

25,000 vnd

W. Bí Ngòi Xanh ズッキーニ 400gr

30,000 vnd

W. Bắp Cải キャベツ 400gr

35,000 vnd

Lá Nguyệt Quế Bayleaf

10,000 vnd

Hương Thảo Rosemary

10,000 vnd

Kinh giới oregano

10,000 vnd

W. Khoai lang Nhật さつま芋 400gr

35,000 vnd

W. Cà Rốt 人参 300gr

22,000 vnd

Uncle 8 Farm Ngò Tây パセリ

30,000 vnd/1袋

W. Ớt Chuông Đỏ パプリカ(赤) 250gr

25,000 vnd

W. Cải Kale ケール 300gr

25,000 vnd

W. Hành Tây 玉ねぎ 400gr

40,000 vnd

W. Cà Tím ナス 250gr

22,000 vnd

W. Cải Bó Xôi ほうれん草 400gr

30,000 vnd

Hành Baro Cắt Nhỏ 冷凍長ねぎ

25,000 vnd/50g

W. Ớt Chuông Vàng パプリカ(黄) 250gr

25,000 vnd

W. Cải Ngọt 小松菜 400gr

25,000 vnd

W. Khoai Tây じゃがいも 400gr

35,000 vnd

W. Cải Thảo 白菜 500gr

35,000 vnd

W. Bông Cải Xanh ブロッコリー 400gr

40,000 vnd

W. Măng Tây アスパラガス 250gr

65,000 vnd

W. Dưa Leo Nhât きゅうり(日本種) 300gr

25,000 vnd

W. Dưa Leo Baby ベビーきゅうり 400gr

30,000 vnd

W. Hành Baro 長ねぎ 300gr

32,000 vnd

W. Cải Thìa 青梗菜 300gr

25,000 vnd

W. Bông cải xanh baby 茎ブロッコリー 300gr

30,000 vnd

W. Đậu cove 250gr インゲン豆

25,000 vnd

W. Cà Chua Beef トマト 400gr

30,000 vnd

Lá tía tô しそ 1袋

5,000 vnd

Hành Lá Cát Nhỏ 冷凍青ねぎ

12,000 vnd