Hành Baro Cắt Nhỏ 冷凍長ねぎ

20,000 vnd/50g

Hành Lá Cát Nhỏ 冷凍青ねぎ

12,000 vnd/50g

Lá tía tô しそ 1袋

5,000 vnd

WB HNSHOUTEN FARM 小松菜 Cải Ngọt 350g

18,000 vnd/350g

WB HNShouten Farm 春菊しゅんぎく Cải Cúc 300g

26,000 vnd/300g

WB HNShuten Farm Cải Bó Xôi ほうれん草 400g

32,000 vnd/400g

WB CP 長ねぎ Hành Baro 300g

30,000 vnd/300g

WB CP レタス(小) Xà Lách Iceberg 250g

24,000 vnd/250g

WB CP 白菜 Cải Thảo 1kg

50,000 vnd/500g

WB CP 青ねぎ Hành Lá 100g

9,000 vnd/100g

WB CP 長ナス Cà tím 200g(1本)

15,000 vnd

WB HNSHOUTEN FARM キャベツ Bắp Cải 700g(半玉)

46,000 vnd/700g

WB Uncle 8 fram サニーレタス Xà lách tím

37,000 vnd/200g

Uncle 8 Fram Hương Thảo Rosemany ローズマリー

15,000 vnd/1袋···

Uncle 8 Farm Ngò Tây パセリ

30,000 vnd/1袋

Uncle 8 Farm Xạ Hương Thyme タイム

10,000 vnd/1袋

Uncle 8 Farm Rau Rocket ルッコラ

25,000 vnd/1pack

WB HNSHOUTEN FARM キャベツ Bắp Cải 1.5㎏(1玉)·

99,000 vnd/1玉(1.5kg)

WB Uncle 8 Farm Cà Tím なす 400g (2本)

30,000 vnd