Bò miếng - Hinataya 冷凍牛バラ肉

79,000 vnd/200g

Chouchin Ức Gà ささみ200g

65,000 vnd

Gà miếng Hinataya 冷凍鶏モモ肉カット

80,000 vnd/360g

Lợn miếng - Hinataya 冷凍豚バラ肉

69,000 vnd/200g

Chouchin 合挽肉 200g Thịt xay bò lợn

88,000 vnd

Chouchin 牛バラ200g THỊT BÒ MIẾNG

95,000 vnd

Chouchin 牛ミンチ200g THỊT BÒ XAY

95,000 vnd

Chouchin 豚ミンチ200g THỊT LỢN XAY

65,000 vnd

Chouchin 鶏ミンチ200g THỊT GÀ XAY

60,000 vnd

Chouchin 鶏モモ肉 200g THỊT GÀ MIẾNG

55,000 vnd

OGARI Lườn phile gà CN 鶏肉(むね肉) チキン 300g

31,000 vnd

OGARI Đùi TK gà CN rút xương 鶏もも チキン 300g

40,000 vnd

Chouchin 豚ロース(200g)- thịt thăn heo

86,000 vnd