Homefood - Nấm Đông Cô Sấy Khô Organic A1 50g 干ししいたけ(直径約5cm)

69,000 vnd

Homefood・切り干し大根 ( CỦ CẢI KHÔ ) 100g

39,000 vnd

Homefood・切り干し大根 ( CỦ CẢI KHÔ ) 150g 細切りタイプ

79,000 vnd

Homefood・乾燥 きくらげ(MỘC NHĨ ĐEN)

47,000 vnd

Homefood・干ししいたけ(NẤM HƯƠNG RỪNG)(直径約2cm)

55,000 vnd

NẤM MỘC NHĨ HỮU CƠ PHÚ GIA_75GR 乾燥 黒きくらげ

110,000 vnd

Homefood・干ししいたけ(NẤM HƯƠNG RỪNG)(直径約2cm)

55,000 vnd

Homefood・切り干し大根 ( CỦ CẢI KHÔ ) 150g 細切りタイプ

79,000 vnd