Viri - Shantea tà xùa 12,5gr

40,000 vnd

Viri - Cacao Daklak100gr

120,000 vnd

Viri - Cacao dak lak150gr

160,000 vnd

Ryourishu rượu nấu ăn

96,000 vnd

BLENDED COFFEE

39,000 vnd

Marou - 70% Dark chocolate Đăklăk 80g

98,000 vnd

Folliet - Arabica&Robusta royal coffee

98,000 vnd

Folliet - Mocha arabica supreme coffee

129,000 vnd

Dilmah Peach

38,000 vnd

Dilmah strawberry

42,000 vnd

Viri - Shantea suối giàng 100gr

150,000 vnd

Viri - Shantea chè tà xùa100gr

150,000 vnd

Viri - EATU coffee 15g

30,000 vnd

Cappuccino coffee

55,000 vnd

Viri - Shantea suối giàng 12,5gr

30,000 vnd

Viri - Shantea fin hồ 12,5gr

35,000 vnd

Viri - EATU R& A Coffee 250gr

110,000 vnd

Kok coffee - Son La Arabica coffee 10 packs

170,000 vnd

nescafe sữa đá 3in1

33,000 vnd

G7 Coffee 288g

52,000 vnd

Nescafe 3in1 sữa đá

33,000 vnd

chocolate salted caramel

98,000 vnd

Kok coffee - Da Lat Arabica coffee 10 packs

180,000 vnd

Kok coffee - Son La Arabica coffee 200g

120,000 vnd

Kok coffee (Mix type)

310,000 vnd

丸粒麦茶 Trà lúa mạch nguyên hạt

152,000 vnd

健康麦茶 Trà lúa mạch

89,000 vnd

煎茶 Sencha Japanese Green tea 50g

111,000 vnd

玄米茶 Genmaicha

115,500 vnd

むぎ茶Trà lúa mạch

106,000 vnd

Minh Nhựt coffee 500g

98,000 vnd

Viri - Shantea fin hồ100gr

150,000 vnd

麦茶 Trà lúa mạch

105,000 vnd

G7 Coffee 336g

52,000 vnd

G7 Coffee 30g

25,000 vnd

Dilmah Mint

41,000 vnd